Ing. Daniel HECZKO 4

Ing. Daniel HECZKO

Vedoucí obchodního oddělení Investic, Třinecké železárny

Střední školu vystudoval v Českém Těšíně, kde navštěvoval Obchodní akademii. V oboru takříkajíc zůstal i v případě vysoké školy, když jeho další kroky mířily na Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné.

Pracovní kariéru zahájil v roce 2002, a to jako provozní ekonom se zaměřením na controlling ve firmě Trifinal, tehdejší dceřiné společnosti TŽ ve Veselí.

V roce 2004 nastupuje do třinecké hutě na post referenta oddělení Strategie TŽ. Poté se stává obchodním manažerem oddělení Investic a od roku 2015 je vedoucím tohoto obchodního oddělení. Od roku 2016 je zároveň předsedou představenstva dceřiné společnosti TŽ Dalselv Design, jež se specializuje na projektovou a konstrukční činnost v koksárenském a strojním průmyslu.

Je ženatý, s manželkou Petrou má dvě děti – dceru Nikolu a syna Marka. Mezi jeho koníčky patří zejména sport a hudba. Vede výuku dospělých a dětí ve hře na kytaru v Domě dětí a mládeže v Bystřici.

Další kandidáti

Naše volba č. 4