Irena MODEROVÁ 7

Irena MODEROVÁ

Jednatelka, Vitality Slezsko

Středoškolské studium absolvovala na Gymnáziu v Třinci. Svou pracovní dráhu spojila nejdříve s Třineckými železárnami, kde působila v obchodním oddělení. Poté přešla do akciové společnosti Moravia Steel.

V současné době se pracovně věnuje zejména sféře regionálních sportovně-relaxačních aktivit a služeb i zdejšího cestovního ruchu. Zastává pozici jednatelky ve společnosti Vitality Slezsko. Je zároveň předsedkyní správní rady Tenis Hotel Vitality, či předsedkyní výboru SK Vitality Slezsko.

Působí rovněž v oblasti charity a dobročinnosti. Je předsedkyní Nadačního fondu Oceláři, který podporuje nejen sportující děti a mládež, ale zároveň se zabývá i kvalitou života handicapovaných osob, či dlouhodobě nemocných.

Snaží se o aktivní podporu společenského a sportovního dění v Bystřici včetně zájmových volnočasových aktivit a zlepšování zdejší občanské vybavenosti.

Je vdaná, má tři děti – dvě dcery a jednoho syna.

Další kandidáti

Naše volba č. 4