Ing. Tomáš GAJDACZ 9

Ing. Tomáš GAJDACZ

Specialista ochrany ovzduší, Třinecké železárny

Po úspěšném zvládnutí maturitních zkoušek nastoupil na Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě, kde vystudoval obor Tváření oceli na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství.

Do Třineckých železáren přišel před osmi lety jako absolvent do střediska nástupní praxe. Po „odkroucení kolečka“ ve všech důležitých provozech hutě nastoupil v roce 2010 na odbor Ochrany životního prostředí. Zde působí v pozici specialisty pro ochranu ovzduší.

Má dvě děti – čtyřletá dvojčata Františka a Elenku. Bydlí v Bystřici v lokalitě Na Pasekách.

K plné spokojenosti by nejen zde, ale v rámci celé Bystřice, mimo jiného uvítal rozšíření možností relaxačních nebo sportovních aktivit. Proto se mu líbí záměr vybudovat Na Pasekách vícegenerační centrum se zmíněným širším volnočasovým zaměřením.

Další kandidáti

Naše volba č. 4