Ing. Aleš GORYL 8

Ing. Aleš GORYL

Vedoucí – přepravní oddělení, Moravia Steel

Středoškolské vzdělání získal v letech 1989 až 1993 na Gymnáziu v Třinci. Vysokou školu pak vystudoval v Ostravě, kde na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě navštěvoval ekonomickou fakultu. Studium s inženýrským titulem na ní úspěšně završil v roce 1998.

Svou profesní spojil s oblastí přepravy a akciovou společností Moravia Steel, kde se již řadu let stará o přepravní logistiku. Jeho doménou je zabezpečování tuzemské a mezinárodní přepravy výrobků skupiny TŽ-MS a jejich bezpečné dodání na místo určení.

S manželkou Katkou se oženil v roce 2006. Má s ní dvě dcery - dvanáctiletou Antonii a osmiletou Adélku.

Kromě tradičnějších koníčků jako je cyklistika, turistika nebo cestování, našel zálibu i v literatuře a historii. Rád si v tomto směru přečte nebo i vyslechne od místních pamětníků různé zajímavé informace o rodné Bystřici.

Další kandidáti

Naše volba č. 4